EduVisie - Mieke van Bodegom

Bij EduVisie melden ouders kinderen aan voor diagnostisch onderzoek. Het gaat dan over kinderen en jongeren met leer- en/of concentratieproblemen, maar ook met sociaal-emotionele of gedragsproblemen. Vaak is er ook het vermoeden van ADHD of een autisme spectrum stoornis. Ook zijn er veel aanmeldingen voor onderzoek naar dyslexie. In veel gevallen is daarna een dyslexieverklaring noodzakelijk. Daarnaast biedt EduVisie ook schoolkeuzeadviesonderzoeken en EMDR-therapie aan.

Lees meer
EduVisie - Mieke van Bodegom

Praktijkvoorbeelden


Intelligentie

De ouders van Daan geven aan dat hij op school lager scoort dan de leerkrachten en ouders verwachten. “Het zit er wel in, maar het komt er niet uit’. In groep 1 en 2 ging het prima. Groep 3 en 4 kwam het lezen moeizaam op gang. Nu in groep 5 lijkt het of Daan ineens met steeds minder plezier naar school gaat. Hij frustreert snel. Ouders en school vragen zich af wat ze van Daan mogen verwachten. Moeten ze meer eisen gaan stellen of verwachten ze teveel?

Lees meer

Gedrag

Julia is een uiterst beweeglijk meisje van 7 jaar, dat veel problemen in de omgang met leeftijdgenootjes heeft. Ze wil altijd de baas spelen en gelijk hebben. Nu in groep 3 lijkt het of Julia soms in paniek raakt. Ze klaagt met regelmaat over buikpijn als ze naar school moet. Ook droomt ze ’s nachts heftig. Doorwerken op school vindt ze lastig en ze reageert op ieder geluid in de klas. De leerkracht geeft aan, dat ze Julia heel vaak moet waarschuwen.

Lees meer

Dyslexie

Iedereen vindt Sem een intelligente jongen. De snelheid van lezen van Sem komt echter niet overeen met zijn klasgenoten. Sem zit nu in groep 6. Hij heeft al extra leesbegeleiding op school gehad, maar dit heeft nog niet het gewenste effect. Met spelling haalt Sem wisselende scores, soms veel fouten, soms net een voldoende. Het rekenen van Sem gaat bovengemiddeld goed. Ouders vragen of EduVisie een dyslexieonderzoek kan doen.

Lees meer

EMDR

Maria 8 jaar is door de huisarts verwezen voor een mogelijke EMDR-behandeling. Haar klachten bestaan vooral uit slecht inslapen, druk gedrag en angstklachten. Zij heeft een paar jaar geleden een voor haar angstige ervaring gehad. In de supermarkt vroeg een meneer haar mee te lopen naar zijn auto. Maria kan sindsdien niet meer alleen de supermarkt in zonder dat ze in paniek raakt en naar huis rent. Ook ’s avonds komt het beeld steeds weer terug.

Lees meer