Onderzoeken

Intelligentie

Uw kind ondervindt leerproblemen op school, of presteert niet naar verwachting. Belangrijk is om vast te stellen of uw kind moeite heeft met het niveau of dat hiervoor andere oorzaken zijn aan te wijzen, zoals faalangst. Een te hoog of …

Lees verder

Concentratie – en werkhoudingproblemen

Er zijn kinderen, die moeite hebben zich op de uitvoering van taken te richten. Hier kunnen diverse oorzaken aan ten grondslag liggen. Zo wordt vanuit de handelingsgerichte diagnostiek ook altijd gekeken of er in de thuis- en/of schoolsituatie wellicht bepaalde …

Lees verder

Zelfvertrouwen / Faalangst

111226 PDF Zelfvertrouwen & Faalangst Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kan door EduVisie in een persoonlijkheidsonderzoek de sociaal-emotionele ontwikkeling in kaart gebracht worden. Er zijn vragenlijsten voor de leerkracht, de ouders en het kind zelf. Er …

Lees verder

ADHD / ODD

Definitie ADHD:           De afkorting ADHD staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Kinderen/jongeren met ADHD hebben vaker en sterker dan de meeste andere kinderen problemen met: • Aandacht en concentratie: zij vinden het …

Lees verder

Autisme spectrum stoornissen (ASS)

Aanduiding Autisme:           Autisme Autistische stoornis of vroegkinderlijk autisme is een van de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Vaak wordt de aandoening aangeduid met ‘autisme’. De aandoening begint voor de leeftijd van drie jaar en kenmerkt zich door een …

Lees verder

Dyslexie / Dyslexieverklaring

Definitie Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie is de informatieverwerking van klanken en letters verstoord. De definitie van dyslexie is: ‘een …

Lees verder

Schoolkeuze-advies

Opeens is het zover, de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Vaak zijn er voldoende gegevens van school voorhanden om deze keuze goed voorbereid te kunnen maken. Soms ligt het niet zo voor de hand en is het raadzaam om  – …

Lees verder

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation Reprocessing. In de praktijk van EduVisie kan ook een specifieke EMDR-behandeling worden verzorgd. Deze behandeling is zeer effectief,  zowel bij kinderen- als bij volwassenen op het gebied van traumaverwerking. Emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen kunnen …

Lees verder