Aansprakelijkheid

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. EduVisie en de beheerder van deze site zijn daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Aan de gegevens op deze site kunnen op geen manier rechten worden ontleend.

Klachten

In het geval de cliënt een klacht heeft over de benaderingswijze, het onderzoek of een behandeling kan dat in eerste instantie met EduVisie besproken worden. Indien de cliënt er geen vertrouwen in heeft dat zijn klacht goed afgehandeld wordt door EduVisie, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het  NIP (Nederlandse Vereniging van Psychologen).