Concentratie – en werkhoudingproblemen

Er zijn kinderen, die moeite hebben zich op de uitvoering van taken te richten. Hier kunnen diverse oorzaken aan ten grondslag liggen. Zo wordt vanuit de handelingsgerichte diagnostiek ook altijd gekeken of er in de thuis- en/of schoolsituatie wellicht bepaalde omstandigheden of gebeurtenissen zijn aan te wijzen, die van invloed zijn op de aandacht en concentratie.
Een goede concentratie vraagt  veel van het werkgeheugen. Een verminderde concentratie kan tijdelijk zijn, maar ook langdurig.

Ook kunnen de problemen zo hardnekkig zijn dat er sprake is van een aandachts- en concentratiestoornis (ADD).  Zo’n stoornis kan vele vormen aannemen, bijvoorbeeld:

  • moeite hebben met het voor langere tijd de aandacht bij een taak te houden;
  • dromerig zijn;
  • niet direct reageren op verzoeken of opdrachten;
  • niet zelfstandig op gang komen, maar altijd een zetje nodig hebben;
  • een ongestructureerde aanpak van opdrachten;
  • niet in staat zijn om twee opdrachten tegelijk aan te kunnen;
  • overprikkelbaarheid, reageren op alles wat er gebeurt in de omgeving;
  • onbeheerst en impulsief gedrag;
  • hyperactief en overbeweeglijk zijn.

Tijdens het aandacht en concentratie-onderzoek wordt gekeken naar verschillende vormen van concentratie en de capaciteit van het werkgeheugen. Goed plannen, organiseren, opruimen,  het onthouden van alle praktische opdrachten gaat niet vanzelf. Het is geen onwil van het kind maar onmacht en dat geeft frustraties voor zowel het kind, ouders als de leerkracht.
Onderliggende problematiek kan wijzen op problemen in de executieve functies. EduVisie werkt o.a. met de BRIEF, een vragenlijst om snel zicht te krijgen op de problemen die met executieve functies te maken hebben.

Selectieve aandacht

Dit is het vermogen om weerstand te bieden aan afleiding, informatie te sorteren en elementen te onderscheiden die belangrijk zijn voor de taak waarmee men bezig is.

Volgehouden aandacht

Dit is het vermogen om de aandacht te houden bij een taak die op zichzelf niet prikkelend genoeg is om alert te blijven over een langere periode, maar waarbij het volhouden van aandacht wel noodzakelijk is om een doel te bereiken.

Aandachtscontrole/switching

Dit is het vermogen om de aandacht makkelijk te verdelen tussen het ene en het andere onderwerp.

Responsinhibitie

Dit is het vermogen om irrelevante of afleidende informatie te onderdrukken.

ADD

Een aandachttekortstoornis (ADD) valt onder dezelfde DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) categorie stoornis, als ADHD, maar dan zonder de hyperactiviteit. Het onderzoek naar ADD is breed. Het is belangrijk om zoveel mogelijk  informatie te verzamelen. Het betreft vooral de vaststelling van ‘waar’ en ‘wanneer’ de waarnemers merken dat het kind/ jeugdige moeite heeft om  aandacht- en concentratie op te brengen.

EduVisie laat hiervoor vragenlijsten invullen door ouders en school, maar ook wordt een observatie in de klas uitgevoerd. Daarenboven wordt de TEA-CH gebruikt en maakt het kind/de jongere nog een aantal specifieke toetsen.

EduVisie mag diagnoses stellen. Als het kind/de jongere door de kinderarts is verwezen brengt EduVisie ook aan hem advies uit. De kinderarts bepaalt dan in overleg met de ouders een mogelijk medicatietraject.

 

 

EduVisie werkt op het gebied van aandcht- en concentratie en werkgeheugenproblemen samen met RT praktijk Soest van Charlotte Veenendaal: www.rtsoest.nl. Zij biedt speciale trainingen aan voor het verbeteren van de concentratie en het werkgeheugen.