EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation Reprocessing. In de praktijk van EduVisie kan ook een specifieke EMDR-behandeling worden verzorgd. Deze behandeling is zeer effectief,  zowel bij kinderen- als bij volwassenen op het gebied van traumaverwerking. Emotionele, lichamelijke en/of gedragsproblemen kunnen samenhangen met één of meer traumatische ervaringen, zoals een ongeluk, een brand, een aanranding, pesterijen, een scheiding  of iets anders naars. Wetenschappers denken dat herinneringen aan deze ingrijpende gebeurtenissen niet goed zijn opgeslagen in het geheugen, waardoor er telkens herbelevingen kunnen ontstaan. Deze herbelevingen hebben vaak een directe negatieve invloed op het (sociaal) gedrag. Voor meer achtergrond informatie kunt u terecht op www.emdr.nl.

Klachten van kinderen en vooral bij PTSS (Postraumatische Stress Stoornis) zijn vaak:

  • verminderde schoolprestaties
  • slechte concentratie
  • schoolverzuim, liever thuis willen blijven
  • inslaapproblemen

Voor een EMDR -aanmelding  zal  altijd een intakegesprek met een klachteninventarisatie worden gehouden met als doel zo snel mogelijk tot behandeling over te gaan. Doelgroepen zijn kinderen of volwassenen met enkelvoudige trauma’s. Mocht uit de klachteninventarisatie blijken dat de problemen complexer van aard zijn dan zal EduVisie u doorverwijzen naar een meer gespecialiseerde therapeut.

Bij de behandeling maakt EduVisie gebruik van een standaard methode, waarbij  de aandacht van de cliënt, die gericht is op het beoordelen van zijn of haar herinneringsbeeld wordt afgeleid door de concentratie op een afleidende stimulus (het volgen van de vingers van de therapeut of het luisteren naar tikjes via een koptelefoon). Hiermee wordt een soort van afstand gecreëerd tot het herinneringsbeeld. Hierdoor vindt er ‘verval’ (desensitisatie) van de herinneringsbeelden plaats en verliest de herinnering steeds meer de emotionele component als deze naar het lange termijn geheugen wordt weggeschreven.

Afbeelding uit Folder: Met je ogen bewegen tot het weg is (www.emdrkindenjeugd.nl).

 

EduVisie biedt ook voor volwassenen EMDR therapie aan.