Intelligentie

Uw kind ondervindt leerproblemen op school, of presteert niet naar verwachting. Belangrijk is om vast te stellen of uw kind moeite heeft met het niveau of dat hiervoor andere oorzaken zijn aan te wijzen, zoals faalangst. Een te hoog of een te laag onderwijsniveau kan grote gevolgen hebben. Als ouders merk je aan het kind dat het niet lekker in zijn vel zit. Leerkrachten geven vaak aan, dat de werkhouding en taakgerichtheid niet goed zijn, of dat de motivatie te wensen overlaat.

Kinderen die om welke reden dan ook overvraagd worden in de lesstof laten vaak sociaal-emotionele problemen zien en verliezen de zin om naar school te gaan. Kinderen die onderpresteren hebben vaak een excuus voor tegenvallende schoolresultaten en vertonen heel druk of juist heel onopvallend gedrag.
Waarom presteert een kind/jongere niet zoals de ouders en/of de school verwachten? Een simpele verklaring is niet te geven en vraagt om nader onderzoek. Onderzoek naar wat daadwerkelijk de redenen zijn. Een onderzoek naar de capaciteiten van het kind/de jongere kan, eventueel  naast breder onderzoek , hierop mogelijk een antwoord geven.

EduVisie legt de onderzoeksresultaten vast in een verslag vastgelegd en verbindt hier praktische adviezen aan voor de ouders en de school van het kind/de jongere.

EduVisie gebruikt voor het bepalen van de intelligentie veelal de WISC-III (Wechsler intelligence scale for children). De WISC-III is een veel gebruikte intelligentietest voor het meten van de intelligentie bij kinderen van 6 tot en met 16 jaar. Daarnaast gebruiken we voor kinderen van groep 8 ook de NIO-toets. NIO is de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau.

Eind van dit jaar zal EduVisie gebruik maken van  de nieuwste intelligentietest WISC V. Deze test is eind dit jaar genormeerd voor de Nederlandse bevolking.