Over EduVisie

EduVisie is de adviespraktijk van drs. Mieke van Bodegom. Bij deze praktijk melden ouders kinderen aan voor diagnostisch onderzoek. Dit gebeurt bij leer- en/of concentratieproblemen, bij sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. In veel gevallen vindt dit ook plaats bij het vermoeden van ADHD, Autisme, etc. Daarnaast zijn er veel aanmeldingen van kinderen en adolescenten voor onderzoek naar dyslexie.

Hiervoor voert EduVisie handelingsgerichte diagnostiek uit. Dat wil zeggen onderzoek naar de mogelijke problemen van het kind, maar ook naar wat het kind nodig heeft. Ook zijn daarbij de relevante factoren in de directe omgeving van het kind van belang. Het gaat daarbij met name om die factoren, die van invloed (kunnen) zijn op het functioneren en het welbevinden. De vaststelling hiervan is ook vaak op basis van school- en/of thuisobservaties.

EduVisie biedt voor ouders van groep 8 leerlingen ook een schoolkeuze adviestraject aan. Dit bestaat uit onderzoek naar de capaciteiten en de leermotivatie van het kind.

Ook biedt EduVisie aan adolescenten en volwassenen met uiteenlopende enkelvoudige traumatische ervaringen een kortdurende EMDR-therapie aan. Dit gebeurt vaak bij o.a. faalangst, pestervaring, negatieve ziekenhuiservaring, scheidingsangst, etc.