Over mij

Vanaf mei 2003 werkt Mieke van Bodegom als  gezondheidszorgpsycholoog in haar eigen praktijk EduVisie te Soest. Na haar opleiding als kleuterleidster en leerkracht voltooide zij de MO-opleiding Orthopedagogiek aan de Nutsacademie te Rotterdam. Haar doctoraalstudie Klinische – en Orthopedagogiek rondde zij af aan de Rijksuniversiteit van Leiden. In 1999 werd zij ingeschreven als GZ(Gezondheidszorg)-psycholoog  in het BIG-register.  Sinds december 2010 is zij  EMDR-therapeut voor kinderen en volwassen met enkelvoudige trauma’s.

Naast haar werkzaamheden binnen EduVisie is zij tot 1 mei 2015 verbonden geweest aan een school voor speciaal onderwijs cluster IV.  Deze school biedt onderwijs aan leerlingen  met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen.

Tevens heeft zij tot 2017 haar kennis en ervaring mogen delen als stagedocent aan de Universiteit van Utrecht inde begeleiding van Masterstudenten Educational Science.

Mieke van Bodegom is Gezondheidszorg-psycholoog (wet BIG, art. 3).

Haar overige kwalificaties zijn:

  • Volledig geregistreerd Orthopedagoog
  • Registerpsycholoog NIP/Kinder en Jeugd
  • Psycholoog NIP
  • Dyslexiedeskundige ( NIP/NVO bestand)
  • EMDR-therapeut

Zij is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: